You are here Online Shop Помагалник Химия 8. - 12. клас
Химия 5. - 7. класХранителни взаимоотношения, табло

Химия 8. - 12. клас
View Full-Size Image


Химия 8. - 12. клас

Price: 4.00 лв. (including 20% VAT)
Ask a question about this product

Размер 23,5/16,4

Съдържа:

Неорганична химия.

 • Градивни частици на веществата (атоми, молекули, йони).
 • Видове вещества: прости (метали, неметали), сложни (химични съединения).
 • Валентност: определяне (последователност на действията, пример), валентност на някои химични елементи.
 • Степен на окисление: правила за определяне.
 • Химични елементи: с метален, с двойствен, с неметален химичен характер. Киселини (наименование, химична формула, наименование на солите, валентност на киселинната група). Основи. Хидриди. Соли.
 • Химична връзка: ковалентна (неполярна, полярна), йонна.
 • Стойности на електроотрицателността на някои елементи.
 • Йоннообменни реакции. Газове. Начини за изразяване на окислително-редукционни процеси.
 • Тривиални наименования на вещества.
 • Разтворимост на някои килесини, основи и соли във вода.

Органична химия.

 • Въглеводороди. Мастни въглеводороди: наситени (алкани), ненаситени (алкени, алкини). Ароматни въглеводороди.
 • Азотосъдържащи производни на въглеводородите (амини, аминокиселини, амиди, нитрили).
 • Кислородосъдържащи произодни на въглеводородите: хидроксилни (алкохоли, феноли), карбонилни (алдехиди, кетони), карбоксилни киселини (мастни, ароматни), естери.

Година на издаване: 2013Last Updated: Saturday, 06 March 2021 12:15

Latest Products

4 пътеводителя + подарък
4 пътеводителя + подарък
102.00 лв.
87.00 лв.
You Save: 15.00 лв.
Периодична система на химичните елементи, табло
Периодична система на химичните елементи, табло
55.00 лв.
Област Пловдив и Област Пазарджик. Пътеводител
Област Пловдив и Област Пазарджик. Пътеводител
24.00 лв.
География - 9.клас
География - 9.клас
4.00 лв.

Промопакет

4 пътеводителя + подарък
4 пътеводителя + подарък

Customer LoginYour Shopping Cart

Your Cart is currently empty.

Product Search

Advanced Search

Prices Info

The site used retail prices. For wholesale prices make your request on the following e-mail orders@domino.bg

Currency Selector

Featured Products

Наръчник за разработване на проекти по Опер. програми 2014-2020