You are here Online Shop School Aids School Atlases Атлас по география и икономика 9. клас за езикови училища
Atlas in Geography and Economics 9. class.Атлас по история и цивилизация 10. клас

Атлас по география и икономика 9. клас за езикови училища
View Full-Size Image


Атлас по география и икономика 9. клас за езикови училища

Price: 6.50 лв. (including 9% VAT)
Ask a question about this product

Атласът по география и икономика 9. клас за училища с усилено изучаване на чужд език е по учебната програма от 2018 г.

Размер 21 х 29.7 см

Включва карти, схеми, графики и диаграми. Картографирането е извършено с помощта на ГИС.

Съдържа информация за:

 • Подробна легенда.
 • Природногеографска карта на света.
 • ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ: Северно звездно небе; Слънчева система; Форма и размери на Земята; Обикаляне на Земята около Слънцето; Въртене на Земята около оста си; Затъмнение; Геосферен строеж на земята; Вътрешен строеж на земята.
 • АТМОСФЕРА: Вертикален строеж на атмосферата; Слънчева радиация; Видове облаци; Атмосферни фронтове; Циклон и антициклон; Температура; Валежи; Атмосферна циркулация; Климатични пояси.
 • ХИДРОСФЕРА: Световен океан; Води на сушата.
 • ЛИТОСФЕРА: Тектоника на плочите; Вулкани; Земетресения; Форми на земната повърхност; Формиране на меандър; Абразионни форми; Образуване на речна тераса; Крайбрежни форми; Типове морски брегове.
 • ПЕДОСФЕРА. БИОСФЕРА: Почви и растителност; Природни зони; Екологични проблеми; Политическа карта на света.
 • НАСЕЛЕНИЕ: Естествен прираст; Население – брой, гъстота; Миграции; Езикова структура; Религиозна структура; Урбанизация.
 • СВЕТОВНО СТОПАНСТВО: Брутен вътрешен продукт; Земеделие; Металургия, машиностроене; Химическа промишленост; Лека, хранително-вкусова промишленост; Енергетика – електроенергия; Енергетика – нефт и природен газ; Транспорт; Туризъм; Световни организации; Регионални организации.
 • ГЕОГРАФИЯ НА КОНТИНЕНТИТЕ И СТРАНИТЕ: Европа – политическа карта; Европа – природногеографска карта; Европа – стопанство; Германия – природногеографска карта; Германия – стопанство; Франция – природногеографска карта; Франция – стопанство; Русия – стопанство; Азия – природногеографска карта; Азия – стопанство; Япония – стопанство; Китай – стопанство; Северна Америка – природногеографска карта; Северна Америка – стопанство; Южна Америка – природногеографска карта; Южна Америка – стопанство; Африка – природногеографска карта; Африка – стопанство;Австралия и Океания – природногеографска карта; Австралия и Океания – стопанство.

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-289 / 05.03.2008 г. на Министъра на образованието и науката.

Година на издаване: 2021Last Updated: Thursday, 28 October 2021 10:16

Latest Products

Атлас по география и икономика 9. клас за езикови училища
Атлас по география и икономика 9. клас за езикови училища
6.50 лв.
Информационни технологии 12. клас, модул 4, електронен учебник
Информационни технологии 12. клас, модул 4, електронен учебник
5.00 лв.
Информационни технологии 12. клас, модул 3, електронен учебник
Информационни технологии 12. клас, модул 3, електронен учебник
5.00 лв.
Информационни технологии 12. клас, модул 4
Информационни технологии 12. клас, модул 4
9.60 лв.

Промопакет

4 пътеводителя + подарък
4 пътеводителя + подарък

Customer LoginYour Shopping Cart

Your Cart is currently empty.

Product Search

Advanced Search

Prices Info

The site used retail prices. For wholesale prices make your request on the following e-mail orders@domino.bg

Currency Selector

Featured Products

Наръчник за разработване на проекти по Опер. програми 2014-2020