You are here Online Shop Помагалник

ПомагалникOrder by:     Display #            Results 1 - 20 of 34

Азбука


Съдържа главни и малки букви в българската азбука; гласни и съгласни звукове, звукове без букви, букви, несъответстващи на звук. Размер А4 
Product Details...

2.00 лв. (including 9% VAT)Английски език 2. - 4. клас


Съдържа главни и малки букви в английската азбука; гласни и съгласни звукове, буквосъчетания. Размер А4 
Product Details...

2.00 лв. (including 9% VAT)Английски език 3. - 7. клас


Съдържа неопределит./определит. член; множествено число на съществ. имена; местоимения; сравнит. степени на прилаг. имена и наречията; времена; спомаг. глаголи; модални гл.; спец. въпроси; числителни; съюзи; предлози; притеж.форма; произношение; количеств 
Product Details...

5.00 лв. (including 9% VAT)Балкански полуостров. Природногеографска карта


М 1:6 000 000, формат А4, двустранна Съдържа политическа карта на Балканския полуостров, природногеографска карта на Балканския полуостров,залежи на полезни изкопаеми (горивни, рудни и нерудни. 
Product Details...

2.00 лв. (including 9% VAT)Билколечение


Съдържа най-популярните и използвани лечебни растения, правила при брането, как се използват и приготвят, рецепти, правила за здравословно хранене. Размер А4, 8 страници 
Product Details...

4.90 лв. (including 9% VAT)Биология 10. клас


Съдържа: Размножаване,разстеж и индивидуално развитие Екология Еволюция 
Product Details...

4.90 лв. (including 9% VAT)Биология 5. - 7. клас


Съдържа класиф-я на организмите;клетки,растителни тъкани,вегетативни,репродукт.органи;царство същинскоядрени еднокл.организми;царство гъби;многообр.на покритосем.растения;безгръбначни животни;роля на живите организми в кръговр.на веществата;взаимоотн-я 
Product Details...

4.90 лв. (including 9% VAT)България. Административна карта


М 1:1 700 000, формат А4, двустранна Съдържа административни области и общини в РБългария с обозначения и граници; политическа карта на Европа. 
Product Details...

2.00 лв. (including 9% VAT)България. Природногеографска карта


М 1:1 700 000, формат А4, двустранна Съдържа природногеографски области и подобласти с обозначения и граници; залежи на полезни изкопаеми;площ на континентите;повърхност на Земята вода и суша);най-голяма дълбочина; най-висока точка; най-ниска точка. 
Product Details...

2.00 лв. (including 9% VAT)Български език 1. - 4. клас


Съдържа главни и малки букви в българската азбука; звук; дума; части на речта; изречение; гласни и съгласни звукове, звукове без букви, букви, несъответстващи на звук. Размер А4 
Product Details...

4.00 лв. (including 9% VAT)Български език 5. - 7. клас


Съдържа части на простото изречение;видове прости изречения;видове сложни изречения;части на думата;части на речта;правописни и граматични правила;местоимения;глагол;причастия.Размер 63/29,7 
Product Details...

4.90 лв. (including 9% VAT)Български език и литература 8. - 12. клас


Съдържа: български език: граматическа норма; пунктуационна норма; правописна норма. Литература: тропи и фигури. Размер 23,5/16,4 
Product Details...

4.90 лв. (including 9% VAT)География - 8. клас


Съдържа: География на природата. Планетата Земя 
Product Details...

4.90 лв. (including 9% VAT)География - 9.клас


Съдържа: Социално-икономическа география: Групиране на страните Население Селища Световно стопанство 
Product Details...

4.90 лв. (including 9% VAT)Европа. Природногеографска карта


М 1:22 000 000, формат А4,двустранна Съдържа залежи на полезни изкопаеми (горивни, рудни и нерудни); най-големи държави по площ; население на света; най-голями градове и агломерации в света; списък на държавите по континенти (с номерация). 
Product Details...

2.00 лв. (including 9% VAT)Енергиен баланс на тялото


Съдържа приблизителни калорийни стойности на различните хранителни продукти, количество на изразходваните калории Размер А4 
Product Details...

1.82 лв. (including 9% VAT)История


Помагалник по история. Съдържа: Първа българска държава. Втора българска държава. Трета българска държава. Размер 63/29,7, 8 страници 
Product Details...

6.00 лв. (including 9% VAT)Математика 1. - 4. клас


Съдържа таблица за умножение с числата от 1 до 10 включително, редица на естествените числа, действия и свойства, ред на действията в числови изрази, геометрични фигури, мерни единици. Размер А3 
Product Details...

4.00 лв. (including 9% VAT)Математика 5. - 7. клас


Съдържа геометрия - триъгълник, видове триъгълници, еднакви триъгълници, четириъгълник, видове четиъгълници; алгебра - операции с многочлени, степени, формули за съкратено умножение, дроби, процент, уравнения и неравенства, числа, множества. Размер А3 
Product Details...

4.00 лв. (including 9% VAT)Математика 8. - 12. клас


Помагалник по математика. Съдържа: алгебра и геометрия. Размер 23,5/16,4, 8 страници 
Product Details...

4.90 лв. (including 9% VAT)
Display #  
Results 1 - 20 of 34
Last Updated: Tuesday, 28 June 2022 06:11

Latest Products

Контурни карти по география и икономика 9. клас за езикови училища
Контурни карти по география и икономика 9. клас за езикови училища
3.50 лв.
Поздравителна картичка лукс, двустранна КА51 (КВ51)
Поздравителна картичка лукс, двустранна КА51 (КВ51)
3.00 лв.
Поздравителна картичка лукс, двустранна КА50 (КВ50)
Поздравителна картичка лукс, двустранна КА50 (КВ50)
3.00 лв.
Поздравителна картичка лукс, двустранна КА49 (КВ49)
Поздравителна картичка лукс, двустранна КА49 (КВ49)
3.00 лв.

Промопакет

4 пътеводителя + подарък
4 пътеводителя + подарък

Customer LoginYour Shopping Cart

Your Cart is currently empty.

Product Search

Advanced Search

Prices Info

The site used retail prices. For wholesale prices make your request on the following e-mail orders@domino.bg

Currency Selector

Featured Products

Наръчник за разработване на проекти по Опер. програми 2014-2020