You are here Online Shop Помагалник

ПомагалникOrder by:     Display #            Results 21 - 34 of 34

Математика 8. - 12. клас


Помагалник по математика. Съдържа: алгебра и геометрия. Размер 23,5/16,4, 8 страници 
Product Details...

4.00 лв. (including 20% VAT)Немски език


Съдържа спрежение на глаголите; причастия; времена; наклонение; страдателен залог; гл. с делима/неделима представка; възвратни гл.; Verben mit Erganzungen; осн.форма на гл.; числителни; същ. име; местоимения; прилаг. и числ. име; предлози; типове изр-я 
Product Details...

4.00 лв. (including 20% VAT)Неправилни глаголи в английския език


Съдържа Base form, Simple Past, Past Participle, значение, схематично представяне на глаголните времена Размер А4 
Product Details...

2.00 лв. (including 20% VAT)Неправилни глаголи в немския език


Съдържа: Infinitiv + Ergangung, Превод, Person Prasens, Person Prateritum, Hilfsverb + Partizip II. Рекция на глаголите. Размер 2 х А4 
Product Details...

3.50 лв. (including 20% VAT)Periodic system of chemical elements


Contains atomic number of each element, its chemical symbol and aggregate state under normal conditions, Latin and Bulgarian name, atomic mass, oxidation number, electronic configuration, time periods and groups. Size A4 
Product Details...

0.80 лв. (including 20% VAT)Периодична система на химичните елементи A4, ламинат


Съдържа атомен номер на всеки елемент, неговия химичен знак и агрегатно състояние при нормални условия, латинско и българско наименование, атомна маса, степени на окисление (валентност), електронна конфигурация; периоди и групи. Размер А4 
Product Details...

2.00 лв. (including 20% VAT)Периодична система на химичните елементи А5, ламинат


Съдържа атомен номер на всеки елемент, химичен знак и агрегатно състояние при нормални условия, химичен характер, латинско и българско наименование, атомна маса, степени на окисление (валентност), електронна конфигурация; периоди и групи. Размер А5 
Product Details...

1.00 лв. (including 20% VAT)Руски език


Съдържа съществителни имена; прилагателни имена; местоимения; глаголи; причастие; деепричастие 
Product Details...

4.00 лв. (including 20% VAT)Таблица за умножение


Съдържа таблица за умножение с числата от 1 до 10 включително, действия и свойства, ред на действията в числови изрази. Размер А4 
Product Details...

2.00 лв. (including 20% VAT)Таблица за умножение


Съдържа таблица за умножение с числата от 1 до 10 включително, действия и свойства, ред на действията в числови изрази. Размер А5 
Product Details...

1.00 лв. (including 20% VAT)Физика 8. - 11. клас


Помагалник по физика. Съдържа: механично движение, механика на течност и газове, ерлектромагнетизъм, механични трептения и вълни, светлина, атом и елементарни частици Размер 23,5/16,4, 8 страници 
Product Details...

4.00 лв. (including 20% VAT)Химия 5. - 7. клас


Помагалник по химия. Съдържа: Неорганична химия Размери 21/29,7 
Product Details...

4.00 лв. (including 20% VAT)Химия 8. - 12. клас


Помагалник по химия. Съдържа: неорганична и огранична химия. Размер 23,5/16,4 
Product Details...

4.00 лв. (including 20% VAT)Човешкото тяло


Съдържа мускули, костна и кръвоносна система. Размер А4 
Product Details...

2.00 лв. (including 20% VAT)
Display #  
Results 21 - 34 of 34
Last Updated: Wednesday, 16 June 2021 01:55

Latest Products

Поздравителна картичка КК60
Поздравителна картичка КК60
1.20 лв.
Поздравителна картичка КК59
Поздравителна картичка КК59
1.20 лв.
Поздравителна картичка КК58
Поздравителна картичка КК58
1.20 лв.
4 пътеводителя + подарък
4 пътеводителя + подарък
102.00 лв.
87.00 лв.
You Save: 15.00 лв.

Промопакет

4 пътеводителя + подарък
4 пътеводителя + подарък

Customer LoginYour Shopping Cart

Your Cart is currently empty.

Product Search

Advanced Search

Prices Info

The site used retail prices. For wholesale prices make your request on the following e-mail orders@domino.bg

Currency Selector

Featured Products

Наръчник за разработване на проекти по Опер. програми 2014-2020