You are here Online Shop Помагалник

ПомагалникOrder by:     Display #            Results 21 - 34 of 34

Немски език


Съдържа спрежение на глаголите; причастия; времена; наклонение; страдателен залог; гл. с делима/неделима представка; възвратни гл.; Verben mit Erganzungen; осн.форма на гл.; числителни; същ. име; местоимения; прилаг. и числ. име; предлози; типове изр-я 
Product Details...

4.90 лв. (including 9% VAT)Неправилни глаголи в английския език


Съдържа Base form, Simple Past, Past Participle, значение, схематично представяне на глаголните времена Размер А4 
Product Details...

2.00 лв. (including 9% VAT)Неправилни глаголи в немския език


Съдържа: Infinitiv + Ergangung, Превод, Person Prasens, Person Prateritum, Hilfsverb + Partizip II. Рекция на глаголите. Размер 2 х А4 
Product Details...

4.00 лв. (including 9% VAT)Periodic system of chemical elements


Contains atomic number of each element, its chemical symbol and aggregate state under normal conditions, Latin and Bulgarian name, atomic mass, oxidation number, electronic configuration, time periods and groups. Size A4 
Product Details...

0.80 лв. (including 9% VAT)Периодична система на химичните елементи A4, ламинат


Съдържа атомен номер на всеки елемент, неговия химичен знак и агрегатно състояние при нормални условия, латинско и българско наименование, атомна маса, степени на окисление (валентност), електронна конфигурация; периоди и групи. Размер А4 
Product Details...

2.00 лв. (including 9% VAT)Периодична система на химичните елементи А5, ламинат


Съдържа атомен номер на всеки елемент, химичен знак и агрегатно състояние при нормални условия, химичен характер, латинско и българско наименование, атомна маса, степени на окисление (валентност), електронна конфигурация; периоди и групи. Размер А5 
Product Details...

1.00 лв. (including 9% VAT)Руски език


Съдържа съществителни имена; прилагателни имена; местоимения; глаголи; причастие; деепричастие 
Product Details...

4.90 лв. (including 9% VAT)Таблица за умножение


Съдържа таблица за умножение с числата от 1 до 10 включително, действия и свойства, ред на действията в числови изрази. Размер А4 
Product Details...

2.00 лв. (including 9% VAT)Таблица за умножение


Съдържа таблица за умножение с числата от 1 до 10 включително, действия и свойства, ред на действията в числови изрази. Размер А5 
Product Details...

1.00 лв. (including 9% VAT)Физика 8. - 11. клас


Помагалник по физика. Съдържа: механично движение, механика на течност и газове, ерлектромагнетизъм, механични трептения и вълни, светлина, атом и елементарни частици Размер 23,5/16,4, 8 страници 
Product Details...

4.90 лв. (including 9% VAT)Физика и астрономия 7. клас


Помагалник по физика и астрономия 7. клас Размери 21/29,7 cm 
Product Details...

4.90 лв. (including 9% VAT)Химия 7. клас


Помагалник по химия. Съдържа: Неорганична химия Размери 21/29,7 cm 
Product Details...

4.90 лв. (including 9% VAT)Химия 8. - 10. клас


Помагалник по химия. Съдържа: неорганична химия. Размер 23,5/16,4 cm 
Product Details...

4.90 лв. (including 9% VAT)Човешкото тяло


Съдържа мускули, костна и кръвоносна система. Размер А4 
Product Details...

2.00 лв. (including 9% VAT)
Display #  
Results 21 - 34 of 34
Last Updated: Saturday, 21 May 2022 06:34

Latest Products

Поздравителна картичка лукс, двустранна КА51 (КВ51)
Поздравителна картичка лукс, двустранна КА51 (КВ51)
3.00 лв.
Поздравителна картичка лукс, двустранна КА50 (КВ50)
Поздравителна картичка лукс, двустранна КА50 (КВ50)
3.00 лв.
Поздравителна картичка лукс, двустранна КА49 (КВ49)
Поздравителна картичка лукс, двустранна КА49 (КВ49)
3.00 лв.
Поздравителна картичка лукс, двустранна КА48 (КВ48)
Поздравителна картичка лукс, двустранна КА48 (КВ48)
3.00 лв.

Промопакет

4 пътеводителя + подарък
4 пътеводителя + подарък

Customer LoginYour Shopping Cart

Your Cart is currently empty.

Product Search

Advanced Search

Prices Info

The site used retail prices. For wholesale prices make your request on the following e-mail orders@domino.bg

Currency Selector

Featured Products

Наръчник за разработване на проекти по Опер. програми 2014-2020