You are here Online Shop Помагалник

ПомагалникOrder by:     Display #            Results 21 - 30 of 30

Неправилни глаголи в немския език


Съдържа: Infinitiv + Ergangung, Превод, Person Prasens, Person Prateritum, Hilfsverb + Partizip II. Рекция на глаголите. Размер 2 х А4 
Product Details...

3.50 лв. (including 20% VAT)Periodic system of chemical elements


Contains atomic number of each element, its chemical symbol and aggregate state under normal conditions, Latin and Bulgarian name, atomic mass, oxidation number, electronic configuration, time periods and groups. Size A4 
Product Details...

0.80 лв. (including 20% VAT)Периодична система на химичните елементи A4, ламинат


Съдържа атомен номер на всеки елемент, неговия химичен знак и агрегатно състояние при нормални условия, латинско и българско наименование, атомна маса, степени на окисление (валентност), електронна конфигурация; периоди и групи. Размер А4 
Product Details...

2.00 лв. (including 20% VAT)Периодична система на химичните елементи А5, ламинат


Съдържа атомен номер на всеки елемент, химичен знак и агрегатно състояние при нормални условия, химичен характер, латинско и българско наименование, атомна маса, степени на окисление (валентност), електронна конфигурация; периоди и групи. Размер А5 
Product Details...

1.00 лв. (including 20% VAT)Руски език


Съдържа съществителни имена; прилагателни имена; местоимения; глаголи; причастие; деепричастие 
Product Details...

4.00 лв. (including 20% VAT)Таблица за умножение


Съдържа таблица за умножение с числата от 1 до 10 включително, действия и свойства, ред на действията в числови изрази. Размер А4 
Product Details...

2.00 лв. (including 20% VAT)Таблица за умножение


Съдържа таблица за умножение с числата от 1 до 10 включително, действия и свойства, ред на действията в числови изрази. Размер А5 
Product Details...

1.00 лв. (including 20% VAT)Физика 8. - 11. клас


Помагалник по физика. Съдържа: механично движение, механика на течност и газове, ерлектромагнетизъм, механични трептения и вълни, светлина, атом и елементарни частици Размер 23,5/16,4, 8 страници 
Product Details...

4.00 лв. (including 20% VAT)Химия 8. - 12. клас


Помагалник по химия. Съдържа: неорганична и огранична химия. Размер 23,5/16,4 
Product Details...

4.00 лв. (including 20% VAT)Човешкото тяло


Съдържа мускули, костна и кръвоносна система. Размер А4 
Product Details...

2.00 лв. (including 20% VAT)
Display #  
Results 21 - 30 of 30
Last Updated: Thursday, 28 May 2020 04:45

Latest Products

Разпокъсване на българските земи през XIX и началото на XX в.
Разпокъсване на българските земи през XIX и началото на XX в.
55.00 лв.
Северна Америка - стопанска карта
Северна Америка - стопанска карта
55.00 лв.
Южна Америка - стопанска карта
Южна Америка - стопанска карта
55.00 лв.
Европа. Климат и води
Европа. Климат и води
55.00 лв.

Наградено издание

Българските планини. Пътеводител
Българските планини. Пътеводител

Customer LoginYour Shopping Cart

Your Cart is currently empty.

Product Search

Advanced Search

Prices Info

The site used retail prices. For wholesale prices make your request on the following e-mail orders@domino.bg

Currency Selector

Featured Products

Рила. Пътеводител

Наръчник за разработване на проекти по Опер. програми 2014-2020