Географски информационни системи (ГИС)

Фирма ДОМИНО има дългогодишен опит в обработката на данни и изграждането на географски информационни системи (ГИС) с продукти на ESRI (ArcGIS, ArcScene).


Нашият екип е на ваше разположение за:

  • Разработка и внедряване на приложни ГИС
  • Анализ на данни
  • Консултиране
  • Дигитализация и изграждане на цифрови модели
  • Изграждане на Интернет / интранет приложения
  • Пространствени, времеви и други анализи

Ние можем да Ви предложим:

Разнообразни гео-статистически данни за Света и България (данни за население, води, почви, температура, земеползване, релеф и др.)
Подробна пътна карта на България включваща:

Национална и общинска пътна мрежа
Реки и водни басейни
Населени места
Точки от интерес

Детайлни цифрови карти на 140 най-големи селища и курорти (вкл. всички областни градове)

Планински карти на Витоша, Пирин, Рила, Родопи
Административни граници на общини и области
Километрични разстояния между селищата в България
Подробна пътна мрежа на

Гърция
Румъния
Македония
Сърбия
Европейската част на Турция
Босна и Херцеговина
Черна гора
Хърватия
Албания

Въз основа на тези данни сме изградили карта на Балканския полуостров за навигационни системи GARMIN.


 

Наградено издание

Българските планини. Пътеводител
Българските планини. Пътеводител

Продукти с
Безплатна доставка

Рила. Пътеводител
Рила. Пътеводител
15.00 лв.
Наръчник за разработване на проекти по Опер. програми 2014-2020
Наръчник за разработване на проекти по Опер. програми 2014-2020
24.00 лв.