Вие сте тук: Онлайн магазин Учебни помагала Атлас по география и икономика за 5. клас
Атлас по география и икономика за 10. класАтлас по география и икономика за 6. клас

Атлас по география и икономика за 5. клас
Вижте в пълен размер


Атлас по география и икономика за 5. клас

Цена: 4.90 лв. (вкл. 20% ДДС)
Попитайте за този продукт

Размер 21 х 29.6 см

Включва карти, схеми, графики и диаграми.

Съдържа информация за:

 • История на географията (велики географски открития; полярни изследвания; съвременни карти).
 • Изобразяване на Земята, карта ориентиране (правила за ориентиране; разделяне на Земята на полукълба по меридиана и екватора; картографски проекции; елементи на картата; видове карти; мащаб; начини за представяне на съдържанието на картите).
 • Слънчевата система и планетата Земя (лунни и слънчеви затъмнения; часови пояси).
 • Строеж на Земята (вулкан; тектонични плочи; движение на тектоничните плочи; земно и водно полукълбо; минерали; брегови форми; земни форми; вкаменелости; образуване на атол; външни обвивки на Земята; надморска височина; полезни изкопаеми).
 • Хидросфера (свойства на водата; средна температура на морската вода; кръговрат на водата в природата; разпределение на водните ресурси на Земята; по-големи океански течения; валежи; водосборен басейн на река; видове устия на реки; хидрограма на река; напречен разрез на воден басейн; еутрофикация; зависимост от чужди източници на вода в реките; осушаване на вътрешно море. Аралско море; използване на водните ресурси).
 • Атмосфера и климат (ледникови епохи; химически състав на атмосферата; измерване на атмосферното налягане; топене на ледници; средна годишна температура на въздуха; климатични пояси и зони; пътища на тропическите урагани от 1985 до 2005 г.)
 • Почви, растителност, животински свят (почвена поркривка на Земята; почвени профили; ерозия; компостиране; сходство на организмите, живеещи при еднакви условия; проспособяване на организмите към околната среда; застрашени животни по света; застрашени европейски животни и растения, срещани и в България).
 • Природногеографски зони (растения в екваториалната гора; максимални височини, достигани от животните; природногеографски зони; животни и растения, характерни за природногеографската зона).
 • Население (човешки раси; гъстота на населението; средна възраст на населението по страни; разрастване на град Бостън, САЩ, за периода 1640-1985 г.; страни, членки на Европейския съюз, и години на присъединяването им; насрастване на световното население; миграци; политическо устройство на държавите).
 • Световно стопанство (основни храни; райони на първоначално опитомяване на животни; световно стопанство, 2004 г.; индекс на човешкото развитие; стопанства, зависими от един продукт; замърсяване с петролни продукти; жизнен път на продукт; политическа карта на света; какво можем да направим за опазването на околната среда и нашето собствено здраве).
 • Подробна легенда.

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-289/05.03.2008 г. на министъра на образованието и науката

Година на издаване: 2008повече категории
Учебни атласи

Учебни атласи

Учебни карти

Учебни карти

Справочни издания

Справочни изданияПоследно променени: Wednesday, 24 August 2016 11:26

Вход за клиенти

Вашата количка

Количката Ви е празна.

Търсене на продукт

Разширено търсене

За цените

В сайта се ползват цени на дребно. Моля, направете запитване за цените на едро на  orders@domino.bg

Избор на валута

Продукти с
Безплатна доставка

Пътеводител "Рила"
Пътеводител
15.00 лв.
Наръчник за разработване на проекти по Опер. програми 2014-2020
Наръчник за разработване на проекти по Опер. програми 2014-2020
24.00 лв.