You are here Online Shop Помагалник

ПомагалникOrder by:     Display #            Results 1 - 20 of 32

Административна карта на България


М 1:1 700 000, формат А4, двустранна Съдържа административни области и общини в РБългария с обозначения и граници; политическа карта на Европа. 
Product Details...

2.00 лв. (including 20% VAT)Билколечение


Съдържа най-популярните и използвани лечебни растения, правила при брането, как се използват и приготвят, рецепти, правила за здравословно хранене. Размер А4, 8 страници 
Product Details...

3.99 лв. (including 20% VAT)Енергиен баланс на тялото


Съдържа приблизителни калорийни стойности на различните хранителни продукти, количество на изразходваните калории Размер А4 
Product Details...

1.99 лв. (including 20% VAT)Периодична система на химичните елементи А5, ламинат


Съдържа атомен номер на всеки елемент, химичен знак и агрегатно състояние при нормални условия, химичен характер, латинско и българско наименование, атомна маса, степени на окисление (валентност), електронна конфигурация; периоди и групи. Размер А5 
Product Details...

1.00 лв. (including 20% VAT)Периодична система на химичните елементи, ламинат


Съдържа атомен номер на всеки елемент, неговия химичен знак и агрегатно състояние при нормални условия, латинско и българско наименование, атомна маса, степени на окисление (валентност), електронна конфигурация; периоди и групи. Размер А4 
Product Details...

2.00 лв. (including 20% VAT)Помагалник Азбука


Съдържа главни и малки букви в българската азбука; гласни и съгласни звукове, звукове без букви, букви, несъответстващи на звук. Размер А4 
Product Details...

2.00 лв. (including 20% VAT)Помагалник Английски език 2-4 клас


Съдържа главни и малки букви в английската азбука; гласни и съгласни звукове, буквосъчетания. Размер А4 
Product Details...

1.99 лв. (including 20% VAT)Помагалник Английски език 3-7 клас


Съдържа неопределит./определит. член; множествено число на съществ. имена; местоимения; сравнит. степени на прилаг. имена и наречията; времена; спомаг. глаголи; модални гл.; спец. въпроси; числителни; съюзи; предлози; притеж.форма; произношение; количеств 
Product Details...

4.00 лв. (including 20% VAT)Помагалник Биология 5-7 клас


Съдържа класиф-я на организмите;клетки,растителни тъкани,вегетативни,репродукт.органи;царство същинскоядрени еднокл.организми;царство гъби;многообр.на покритосем.растения;безгръбначни животни;роля на живите организми в кръговр.на веществата;взаимоотн-я 
Product Details...

4.50 лв. (including 20% VAT)Помагалник Български език 1-4 клас


Съдържа главни и малки букви в българската азбука; звук; дума; части на речта; изречение; гласни и съгласни звукове, звукове без букви, букви, несъответстващи на звук. Размер А4 
Product Details...

3.50 лв. (including 20% VAT)Помагалник Български език 5-7 клас


Съдържа части на простото изречение;видове прости изречения;видове сложни изречения;части на думата;части на речта;правописни и граматични правила;местоимения;глагол;причастия.Размер 63/29,7 
Product Details...

4.00 лв. (including 20% VAT)Помагалник Български език и литература 8-12 клас


Съдържа: български език: граматическа норма; пунктуационна норма; правописна норма. Литература: тропи и фигури. Размер 23,5/16,4 
Product Details...

4.00 лв. (including 20% VAT)Помагалник Математика 1-4 клас


Съдържа таблица за умножение с числата от 1 до 10 включително, редица на естествените числа, действия и свойства, ред на действията в числови изрази, геометрични фигури, мерни единици. Размер А3 
Product Details...

3.50 лв. (including 20% VAT)Помагалник Математика 5-7 клас


Съдържа геометрия - триъгълник, видове триъгълници, еднакви триъгълници, четириъгълник, видове четиъгълници; алгебра - операции с многочлени, степени, формули за съкратено умножение, дроби, процент, уравнения и неравенства, числа, множества. Размер А3 
Product Details...

3.50 лв. (including 20% VAT)Помагалник Немски език


Съдържа спрежение на глаголите; причастия; времена; наклонение; страдателен залог; гл. с делима/неделима представка; възвратни гл.; Verben mit Erganzungen; осн.форма на гл.; числителни; същ. име; местоимения; прилаг. и числ. име; предлози; типове изр-я 
Product Details...

4.00 лв. (including 20% VAT)Помагалник Неправилни глаголи в английския език


Съдържа Base form, Simple Past, Past Participle, значение, схематично представяне на глаголните времена Размер А4 
Product Details...

2.00 лв. (including 20% VAT)Помагалник Неправилни глаголи в немския език


Съдържа: Infinitiv + Ergangung, Превод, Person Prasens, Person Prateritum, Hilfsverb + Partizip II. Рекция на глаголите. Размер 2 х А4 
Product Details...

3.50 лв. (including 20% VAT)Помагалник по История


Помагалник по история. Съдържа: Първа българска държава. Втора българска държава. Трета българска държава. Размер 63/29,7, 8 страници 
Product Details...

5.00 лв. (including 20% VAT)Помагалник по Математика 8-12 клас


Помагалник по математика. Съдържа: алгебра и геометрия. Размер 23,5/16,4, 8 страници 
Product Details...

4.00 лв. (including 20% VAT)Помагалник по Физика 8-11 клас


Помагалник по физика. Съдържа: механично движение, механика на течност и газове, ерлектромагнетизъм, механични трептения и вълни, светлина, атом и елементарни частици Размер 23,5/16,4, 8 страници 
Product Details...

4.00 лв. (including 20% VAT)
Display #  
Results 1 - 20 of 32
Last Updated: Wednesday, 26 September 2018 03:41

Latest Products

Атлас по история и цивилизация за 8. и 9. клас
Атлас по история и цивилизация за 8. и 9. клас
6.40 лв.
Учебна програма - принцеси
Учебна програма - принцеси
3.00 лв.
Човекът и обществото - 3 клас - учебна тетрадка
Човекът и обществото - 3 клас - учебна тетрадка
4.64 лв.
Човекът и обществото - 3 клас
Човекът и обществото - 3 клас
7.04 лв.

Customer LoginYour Shopping Cart

Your Cart is currently empty.

Product Search

Advanced Search

Prices Info

The site used retail prices. For wholesale prices make your request on the following e-mail orders@domino.bg

Currency Selector

Featured Products

Пътеводител

Наръчник за разработване на проекти по Опер. програми 2014-2020